رزمایش مبارزه با مگس میوه مدیترانه ای در استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از برگزاری کارگاه آموزشی و رزمایش کنترل و مبارزه با آفت مگس میوه مدیترانه ای در استان مازندران خبر داد

مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت : کارگاه آموزشی و رزمایش کنترل و مبارزه با آفت مگس میوه مدیترانه ای با حضور مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران و محققان مرکز تحقیقات کشاورزی ، باغداران و معاون فنی و کارشناس فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در مرکز جهاد کشاورزی قره طغان شهرستان نکا برگزار شد و طی آن تمامی مراحل مربوط به رزمایش کنترل و مبارزه با مگس میوه مدیترانه ای به عنوان مهم ترین آفت حال حاضر باغات استان مازندران اجرا گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید