حضور مدیریت محترم طرح و برنامه ، سرکار خانم نظری در کمیته تخصصی شورای سیاستگذاری وزارت جهاد کشاورزی

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت طرح و برنامه،

این کمیته با حضور نمایندگان محترم معاونتها ، سازمانها و موسسات وابسته به وزارت جهادکشاورزی هر هفته یکشنبه ها در دفتر معاونت محترم برنامه ریزی و اقتصادی برگزار و شرکت مکلف به انجام وظایف به شرح ذیل و ارائه گزارش هفتگی می باشد :

1.      تشکیل کارگروه تخصصی متشکل از همکاران فنی و بخش غیر دولتی

2.      تعیین اهداف برنامه پنجساله ششم از تاریخ اجرا قانون

3.      میزان تحقق اهداف و برنامه های تعیین شده

4.      بررسی اهداف کمی و کیفی و وضعیت تحقق آنها در 2 سال گذشته

5.      دلایل عدم تحقق با رویکرد به مشکلاتی که اقتصاد و بخش با آن مواجه است

6.       راهکارهای برون رفت با توجه به شرایط فعلی (بجز نقدینگی) با ارتقا بهره وری متناسب با وضعیت اقتصاد کشور و راهکاری نوآورانه با ظرفیت های موجود و با استفاده از بخش غیر دولتی باشد.

 

در پایان برگزاری جلسه ، موکدا از معاونتها و سازمانها خواسته شد ، موارد مطروحه را در تهیه گزارش های خود بکار برده و مورد بهره برداری قرار دهند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید