قرارداد وکالت در توزیع ماشین الات با شرکت سبز دشت اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

به استناد اساسنامه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و در راستای  توسعه مکانیز اسیون  کشاورزی در کشور این استان به نمایندگی از دفتر مرکزی مبادرت به عقد قرار داد وکالت در توزیع ماشین الات و ادوات کشاورزی با شرکت سبز دشت نموده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید