به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از بازرسی از 6کارگزاری تعاونی و بخش خصوصی تحت پوشش در شهرستانهای قائم شهر و سوادکوه استان مازندران خبر داد

مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت : این بازرسی ها در راستای دستورالعمل اجرایی از سوی مدیریت حسابرسی و بازرسی ستاد مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی انجام شد و گزارش آن براساس جداول تکمیلی گزارش به ستاد مرکزی شرکت ارسال گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید