برگزاری شورای معاونین استان گیلان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از تشکیل جلسه شورای معاونین در روز شنبه مورخ 29 تیرماه در محل دفتر مدیر گیلان خبر داد. در این جلسه مسائل مربوط به حوزه های فنی و مالی اداری و بازرگانی، توفیقات و موانع ومشکلات و راهکارهای انگیزشی پرسنل و پیشرفت اموربحث و تبادل نظرشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید