كارگاه آموزشی ترويجی توليد و تكثير بذور گندم در استان فارس

به گزارش روابط عمومی شركت خدمات حمايتی كشاورزی استان فارس، دوه های آموزشی كاربردی، ترويجی توليد و تكثير بذور گندم در داراب و شيراز برگزار شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید