گزارش عملكرد شركت خدمات حمايتی كشاورزی استان گيلان، فروردين ماه 1396

.

خلاصه گزارش عملكرد فروردين ماه امسال شركت خدمات حمايتی كشاورزی استان گيلان به تفكيك عبارت است از:

کودشیمیایی :

طی ایام فوق مقدار6032716 کیلوگرم ازانواع کود شیمیایی فروش مستقیم به کارگزار ازمبادی داشته ایم و مقدار9279068 کیلوگرم کود شیمیایی طی حواله از انبارسازمانی گیلان به فروش رسیده  ، و مقدار 642126 کیلوگرم کودشیمیایی بطور مستقیم از مبادی به انبارهای سازمانی شرکت وارد شده است.

بذر:

نظارت و ایجاد هماهنگی در توزیع بذر

شناسایی وبررسی استعداد و امکانات وعقد تفاهم نامه جهت تولید بذور مورد نیازسال آتی

نظارت های دوره ای برموجودی بذور انبار.

سایر :

شرکت در جلسات هفتگی هواشناسی کشاورزی استان ( دیسکاشن )

بررسی نیاز به سموم کشاورزی از طریق کارگزاران

انجام نیازسنجی آموزشی کلیه کارکنان براس سال 1396

درخواست سموم گرانول ، روغن امولسیون شونده و دیازینون مایع

پیگیری و رسیدگی به امور مزایده درزمینه ماشین آلات وادوات و لوازم یدکی

دعوت ازتولیدکنندگان و فروشندگان ماشینهای وادوات کشاورزی برای تنظیم قرداد های وکالت درفروش کالا

تعیین وضعیت سموم شیمیایی استان گیلان

تکمیل آمارفروش ماشین آلات وادوات کشاورزی

تدوین عملکرد یکساله و گزارش انجام آموزش

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید