با توجه به اهمیت حمل و توزیع کود شیمیایی اوره از پتروشیمی ها ، در ماه جاری مناقصه حمل پتروشیمی کرمانشاه ، فارس و بندر امام خمینی در حال برگزاری است

برگزاری مناقصه حمل داخلی

به گزارش رابط روابط عمومی در مدیریت توزیع ، حمل و نگهداری:

با توجه به اهمیت موضوع حمل به موقع کود شیمیایی اوره از پتروشیمی ها مناقصه حمل این نوع کود از پتروشیمی کرمانشاه به مقدار 250 هزار تن ، پتروشیمی فارس به مقدار 350 هزار تن و همچنین پتروشیمی بندر امام خمینی (ره) به مقدار 600 هزار تن در ماه جاری در حال انجام است ، مهندس هرمزی با تاکید این خبر و اهمیت موضوع اظهار داشت که پس از اتمام مناقصه و سیر مراحل قانونی و مشخص شدن شرکت های پیمانکار حمل مربوطه اسامی شرکتها اعلام خواهد گردید  

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید