مناقصه عملیات حمل وتخلیه از مبادی پتروشیمی رازی و بندر امام

برگزاری مناقصه عملیات حمل و تخلیه استان خوزستان

به گزارش رابط روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزیف

امروز در استان خوزستان منا قصه عمومی یک مرحله ای عملیات حمل وتخلیه 600 هزار تن نهاده های کشاورزی از مبدا پتروشیمی رازی ( 200 هزارتن) و اسکله بندر امام (400 هزار تن) راس ساعت 10 صبح  با هماهنگی کمیسیون معاملات ستاد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  برگزار گردید .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید