بازدید مدیر بازاریابی و امور مشتریان از همایش سبد کودی در استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از بازدید سرپرست مدیریت بازاریابی و امور مشتریان و رئیس اداره روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از دومین همایش آموزشی و ترویجی سبد کودی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  در استان مازندران در سال 98 خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت: مهندس زمانی سرپرست مدیریت بازاریابی و امور مشتریان و هم چنین رئیس اداره روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران در جریان بازدید از دومین همایش آموزشی و ترویجی و معرفی سبد کودی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در استان مازندران با اشاره به برگزاری خوب همایش نخست ترویجی و آموزشی معرفی سبد کودی در استان مازندران این توفیق به دست آمد تا برای دومین بار هم استان مازندران به عنوان نقطه هدف همایش آموزشی و ترویجی معرفی سبد کودی قرار گیرد که خوشبختانه اهداف موردنظر محقق گردیده است

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید