در تیرماه سال جاری بیش از 111 هزار تن انواع کود های شیمیایی از بنادر امام خمینی و عباس به استانهای کشور تخصیص یافته است

تخصیص بیش از 111 هزار تن انواع کودهای شیمیایی در ماه جاری

بنا بر گفته رابط روابط عمومی مدیریت توزیع ، حمل و نگهداری :

با اعلام فیروز هرمزی مدیر توزیع ، حمل و نگهداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در تیر ماه سال جاری بیش از 111 هزار تن انواع کودهای شیمیایی از بنادر امام خمینی و عباس و پتروشیمی ها به استانهای سراسر کشور تخصیص یافته تا در اختیار کشاورزان عزیز قرار گیرد . ایشان اظهار داشتند که از این مقدار حدود 79 هزار تن از بنادر و نزدیک به 32 هزار تن از تولید قبل پتروشیمی ها بوده است 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید