آموزش مديريت سرمايه های انسانی و افزايش بهره وری در مجتمع شيميايی آبيك

.

اولين جلسه دوره آموزشی مديريت سرمايه های انسانی را استاد مدعو جناب دكتر سلطاني در محل سالن آموزش مجتمع شيميايی آبيك با حضور جناب آقای مهندس پوررمضان مدير محترم مجتمع شيميايی آبيك و مسئولين واحدهای مختلف در ارتباط با منابع انسانی و نیل  به اهداف عالیه  سازمانی از طریق تبیین وظایف سازمانی، ایجاد خلاقیت و افزایش بهره وری، برگزار نمود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید