حضور رییس نظام مهندسی کشاورزی در همایش سبد کودی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

رئیس نظام مهندسی کشاورزی استان قم و برخی از کارشناسان نظام مهندسی استان، در همایش ترویجی سبد کودی تولید کنندگان طرف تفاهم نامه با شرکت خدمات حضور یافت و از این تولید کنندگان بازدید بعمل آوردند. همایش آموزشی ترویجی معرفی سبد کودی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم در تاریخ 23 تیر ماه با حضور 8 تولید کننده کود برگزار گردید در این همایش کارگزاران و کشاورزان پیشرو و برخی از مسئولان جهاد کشاورزی استان ازمحصولات ارائه شده بازدید نمودنند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید