ادامه روندکیسه گیری کودهای فله در انبارآستانه اشرفیه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان ازکیسه گیری، توزین و صفافی کودهای فله ارسالی در انبار آستانه اشرفیه گیلان خبر داد. تاکنون حجم 1265تن از کودهای فله ارسالی به انبار مذکور کیسه گیری توزیع و پارت چینی شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید