دوره آموزشی کارآفرینی ویژه بانوان در استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از برگزاری دوره آموزشی کارآفرینی و مهارتهای مرتبط با ایجاد اشتغال در بخش زنان در این استان خبر داد

مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت: در این دوره آموزشی که در سازمانجهاد کشاورزی مازندران و با حضور بانوان کارشناس شاغل در بخش های مختلف جهاد کشاورزی مازندران ازجمله بانوان کارشناس شاغل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران برگزار شد آخرین یافته های تحقیقاتی و دانش فنی مرتبط با موضوعات کارآفرینی یافته های تحقیقاتی و دانش فنی مرتبط با موضوعات کارآفرینی و اشتغال به ویژه در زمینه اشتغال روستایی به حاضرین در دوره آموزشی منتقل گردید و در پایان این دوره آموزشی هم به سوالات حاضرین در دوره آموزشی پاسخ های لازم ارائه شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید