تامین کود برای کشت های نوین در استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین کودهای کشاورزی موردنیاز برای کشت های نوین در بخش های زراعی و علوفه ای در این استان خبرداد

مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت: در راستای استقبال کشاورزان استان مازندران از کشت های نوین زراعی و علوفه ای در این استان به دلیل افزایش کمی و کیفی محصولات آن، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران برای ارتقاء و توسعه بخش کشاورزی مازندران اقدام به تامین کودهای موردنیاز برای این گونه کشت ها در سطح استان کرده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید