کارگاه آموزشی بازاريابی و فروش كودهای غيرتكليفی مختص كارگزاران در تبريز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شركت خدمات حـــمايتی كشاورزی استان آذربايجان شرقی؛

کارگاه آموزشی بازاریابی و فروش كودهای غیرتكلیفی علی الخصوص اسید هیومیك  و ماده 169 قانون مالیات مكرر با حضور 40 نفراز كارگزاران فروش نهاده های كشاورزی استان در دفترمدیریت  استان برگزار گردید .

ابتدا جناب آقای مهندس باقریان  مدیر محترم شركت خدمات حمایتی كشاورزی استان آذربایجان شرقی ضمن خوشامدگویی به جناب آقای دكتر نورآبادی مدیر تولید شركت كشتكار سروین آسیا وكارگزاران با عرض تبریك عید مبعث مطالبی در مورد بازاریابی و فروش كود های غیر یارانه ای و حمایت از تولیدات داخلی در جهت عمل به منویات مقام معظم رهبری دررابطه اقتصاد مقاومتی ( تولید و اشتغال ) ارائه نموده اند سپس جناب آقای دكتر نورآبادی توضیحاتی درباره تركیبات اسید هیومیك و اثرات آن در زراعت و باغبانی ارائه و درپایان  به سوالات مطروحه از سوی حاضرین پاسخ لازم را ارائه نموده اند .

درادامه جناب آقای مهندس یعقوبی و مهندس جعفری سرممیز سازمان امور مالیاتی استان مطالبی در خصوص ماده 169 قانون مالیات مكرر بیان نمودند  و درخاتمه به سوالات كارگزاران حاضر در جلسه پاسخ دادند .

 

 

 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید