بازدید از طرح های مدرن بخش کشاورزی استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از بازدید مدیران بخش کشاورزی مازندران از طرح های مدرن بخش کشاورزی استان خبر داد

مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت: در این بازدید که با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران و مدیران استانی و شهرستانی و همچنین مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران برگزار شد، مهم ترین طرح های مصوب در حال اجرا در بخش کشاورزی مازندران مورد بازدید قرار گرفت و رهنمودهای لازم از سوی رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران به مجریان طرح های مدرن در حال اجرا در بخش کشاورزی مازندران ارائه گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید