در خرداد ماه سال جاری با توجه به درخواست برخی از استانها جهت تجهیز و نوسازی تجهیزات انبارهای مربوطه اعتبار لازم در این خصوص تخصیص داده شد

تخصیص اعتبار جهت تجهیز انبارها

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت توزیع ، حمل و نگهداری:

با اعلام فیروز هرمزی مدیر توزیع ، حمل و نگهداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با درخواست تعدادی از استانها در خصوص تجهیز و تعمیر انبارهای کود شیمیایی برای عملیات کیسه گیری  صفافی و حمل کود های شیمیایی جهت استفاده کشاورزان عزیز در ماه جاری بیش از دو میلیارد ریال اعتبار در این خصوص اختصاص یافته است . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید