برگزاری دوره آموزشی اصول سرپرستی و مدیریت در شركت خدمات حمایتی كشاورزی

به گزارش روابط عمومی و امور بين الملل این دوره آموزشی به همت مدیریت محترم طرح و برنامه و گروه آموزشی و توانمندسازی نیروی انسانی در سالن جلسات شركت برگزار شد.

دوره آموزشی اصول سرپرستی و مدیریت با حضور جناب آقای دكتر شورج قائم مقام محترم مدیرعامل و معاون بازرگانی، جناب آقای مهندس منصوری عضو محترم هیأت مدیره و معاون اداری، مالی و پشتیبانی، جناب آقای مهندس بازوند مشاور محترم مدیرعامل در امور استانها و جمعی از مدیران و معاونین محترم ایشان برگزار شد.

در دوره آموزشی اصول سرپرستی و مديريت، استاد مدعو جناب آقای دكتر ایرج سلطانی، چگونگی افزایش بهره وری نیروی انسانی با ایجاد انگیزه، اشتیاق، مثبت اندیشی، امید و بهره گيری از خرد جمعی را بخوبی و بطور كامل يادآوری نمودند و از نظرات حضار در روش تدریس خود استفاده كردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید