توزیع کود شیمیایی

توزیع بیش از 45 هزار تن کود شیمیایی در استان گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار  جریبی  مدیر شرکت  بااعلام خبر گفت:  از ابتدای سال جاری تاکنون ،از توزیع 45149 تن کود شیمیایی در بین کشاورزان این شهرستان خبر داد. که در مقایسه با سال گذشته که28519 تن بوده،58 درصد رشد داشته است.   

 وی در ادامه افزود: از این میزان کود شیمیایی توزیع شده توسط کارگزاری‌های  توزیع و فروش نهاده های کشاورزی این شرکت، به تفکیک، 34961 تن تن کود اوره، 5364 تن کود فسفاته و 4824 تن پتاس توزیع شده است .وی کاهش حاصلخیزی خاک را مشکلی برای اراضی کشاورزی دانست و افزود: یکی از روشهای افزایش حاصلخیزی خاک‌ها، استفاده از روش مصرف کودهای شیمیایی و آلی است.وی یادآور شد: با توجه به اینکه کودهای شیمیایی کاربرد آسانی دارند، از کشاورزان تقاضا داریم از مصرف بی رویه کودهای شیمیایی خودداری کرده و کودها را بر اساس آزمون خاک و برگ با مشاوره کارشناسان کشاورزی، مصرف کنند.

وی همچنین با اشاره به اینکه برای افزایش تولید محصولات کشاورزی همزمان با حفظ منابع آب و خاک، میتوان با مصرف بهینه کود، افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی را فراهم کرد، افزود: توصیه می‏ شود کشاورزان با مراجعه  به کارگزاران و عاملین مجاز توزیع کود، نسبت به تهیه کودهای مورد نیاز خود اقدام کنند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید