صورت برداری اموال و املاک در استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از صورت برداری و ثبت اموال و املاک منقول و غیرمنقول در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران خبر داد

مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت : در راستای ساماندهی و ثبت اموال و املاک شرکت خدمات حمایتی کشاورزی موجود در استان مازندران نسبت به صورت برداری اموال و املاک و ثبت آن در دفاتر جداگانه زیرنظر امورمالی ستاد مرکزی اقدام شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید