برگزاری دومین جلسه کارگاه آموزشی خلاصه سازی مکاتبات و نوشته های اداری

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت طرح و برنامه

روز گذشته دومین جلسه کارگاه آموزشی خلاصه سازی مکاتبات و نوشته های اداری  با حضور مدیران و معاونین محترم ستادی برگزار گردید. در این جلسه پیرامون چگونگی نامه نگاری اداری و نحوه تدوین شیوه نامه بحث شد. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید