تامین کود ایستگاه ملی تحقیق و توسعه در استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران

 مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین کودهای کشاورزی مورد نیاز ایستگاه ملی تحقیق و توسعه کشاورزی گاودشت مازندران واقع در شهرستان بابل خبرداد

مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت : ایستگاه ملی تحقیق و توسعه کشاورزی گاودشت با مساحت حدود 400 هکتاری از مراکز عمده تحقیقاتی و اجرایی در بخش کشاورزی مازندران در زمینه تولید انواع محصولات زراعی و علوفه ای است که کودهای کشاورزی مورد نیاز آن توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران تامین میگردد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید