انتخاب مدیر تربیت و آموزش نمونه بسیج استان مازندران

آقای اسفندیار راستگو از کارکنان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران به عنوان مدیر تربیت و آموزش نمونه بسیج در سال 1395 انتخاب وبا اهدا لوح تقدیر از زحمات ایشان تجلیل شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران آقای اسفندیار راستگو از کارشناسان مالی استان مازندران با سابقه بیش از 26 سال می باشند که هم زمان به عنوان عضو بسیج فعال وظیفه سرگروهی تربیت و آموزش صالحین پایگاه شهید چمران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران را برعهده دارند. بنابراین گزارش پایگاه مقاومت شهید چمران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران درسال 94 به عنوان پایگاه برتر در سطح استان مازندران انتخاب شده بود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید