گزارش جلسه بازگشایی پاکت های مناقصه نیروهای حفاظتی بندرعباس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان : 

جلسه بازگشایی پاکت های مناقصه مذکور از طریق سامانه ستاد (سامانه تدارک الکترونیکی دولت) از ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 98/04/22  و با حضورآقای مهندس  فرزاد استاد مدیر محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان ، آقای فرشاد کریمی معاون اداری مالی بازرگانی استان ،خانم حسینی رئیس اداری مالی استان ، خانم یکتاپور عامل ذیحساب مالی استان ، آقای محمد جعفر پوررئیس گروه کارشناسی استان آقای سلیمی کارشناس واحد مالی ، آقای رضایی مسئول روابط عمومی استان در دفتر مدیریت این استان برگزار گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید