گزارش تصویری:

دومین جلسه دوره آموزشی خلاصه سازی مکاتبات و نوشته های اداری

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی 

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید