برگزاری جلسه کارگروه پایش و نظارت برموادکودی دراستان کرمان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان، درادامه جلسات پایش کودشیمیایی استان ،جلسه ای دردفترریاست سازمان جهادکشاورزی استان کرمان درتاریخ۹٨/۰۴/۰۳ با حضور مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان برگزار گردید. 
دراین جلسه  مقرر گردید کمیته استانی در شهرستانها بطور مستمر حضوریابدوکمیته های شهرستانی نیزحساسیت بیشتر ی نسبت به پایش کود داشته باشند، همچنین  باتوجه به مسائل حقوقی با تعزیرات حکومتی درخصوص نحوه چگونگی حمل و نگهداری کودهای مشکوک تا مشخص شدن صحت و سقم کیفیت کالا مقررشدجلسه تبادل نظر در هفته آینده تشکیل گردد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید