برگزاری جلسه پایش بازار کود در استان کرمان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان: جلسه پایش بازار کود درتاریخ ۹٨/۰۳/۳۰ دردفترکمیسیون کالا قاچاق استان کرمان برگزار گردید دراین جلسه که با حضور مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان برگزار گردید راههای جلوگیری خروج کود ازشهرستانهای استان کرمان مورد بررسی قرارگرفت

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید