برگزاری کارگاه آموزش کودهای غیرتکلیفی استان زنجان

.

کارگاه آموزشی  کودهای غیر تکلیفی با حضور کلیه کارگزاران استان ،کارشناسان کود سازمان جهادکشاورزی ،تعداد ی از کشاورزان پیشرو استان برگزار گردیده دراین گردهمایی ابتداء مدیر شركت خدمات حمايتی كشاورزی استان زنجان، جناب آقای مهندس اديبان  درخصوص اهمیت  کودهای غیرتکلیفی ولزوم استفاده آن توضیحاتی ارائه نمودند سپس آقای فانوس چی از کارشناسان محترم جهاد دانشگاهی درخصوص کودآهن وضرورت آن برای گیاه وهمچنین کلات آهن وانواع آن ولزوم استفاده  از کلات آهن بجای سولفات آهن توضیحاتی ارائه نمودند.

سپس آقای مهندس شعبانی  مدیر محترم  بازاریابی وفروش شرکت خدمات حمایتی كشاورزی نیز درخصوص قراردادهای وکالت درتوزیع کودهای غیر تکلیفی – سهمیه استان از کودهای غیر تکلیفی – برنامه تامین ، توزیع ، بازاریابی وفروش کودهای کشاورزی درسال 94و95-نیاز کودی کشور درسال96-95- مزایای قراردادهای غیر یارانه ای- معرفی  سبدکودی شرکت – برنامه های بازاریابی وفروش  کودهای کشاورزی توضیحاتی ارائه نمودند .

درپایان جلسه به پرسش های حاضرین پاسخ های لازم داده شد.                   

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید