پیش آگاهی آفت کنه زنگ مرکبات در استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از انجام مراحل مربوط به پیش آگاهی در مورد آفت کنه زنگ باغات مرکبات در استان مازندران خبرداد

 مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت: پیش آگاهی آفت کنه زنگ مرکبات توسط کارشناسان مستقر در باشگاه کشاورزان مازندران و از طریق سامانه ارتباطی 1559 به کشاورزان باغدار مخاطب باشگاه کشاورزان مازندران انتقال یافته است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید