کاشت برنج پرمحصول رقم روشن در استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران

 مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از کاشت برنج پرمحصول رقم روشن در شهرستان قائم شهر استان مازندران خبر داد

مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت: این رقم پیشرفته برنج پرمحصول که بنام شهید هسته ای کشورمان شهید مصطفی احمدی روشن نامگذاری شده است از طریق هسته ای تولید و به ثبت رسیده است و دارای محصول قابل توجه و درجه کیفیت بالا می باشد در مراسم معرفی آن کارشناسان فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران حضور داشته است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید