معرفی رقم جدید برنج ایرانی با عنوان آنام

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

 صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان  به نقل از رئیس موسسه تحقیقات برنج  ازمعرفی رقم جدید برنج ایرانی بنام آنام در موسسه تحقیقات برنج گیلان خبر داد. این رقم زودرس و دارای ظاهری همانند برنج محلی دم سیاه، بوته کوتاه تر، مقاوم در برابر تنش مانیکی و باران، کود پذیری بیشتر، نیاز آبی کمتر تولید بیشتر در هکتار ار ویژگی ها و مزایایی رقم جدید برنج انام است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید