جشنواره فرهنگی ورزشی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

برگزاری مسابقات والیبال در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،

جشنواره فرهنگی ورزشی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، روز چهارشنبه مورخ 98/4/19 در سالن ورزشی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی با حضور تیمهای شرکت کننده از دفتر مرکزی و سایر استانها افتتاح شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید