افزایش چشمگیر توزیع کودها درسه ماهه اول سالجاری دراردبیل

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل، براساس مصاحبه رسانه ای آقای راهب مسافرمدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی اردبیل که درسایت سازمان جهاد کشاورزی استان به طور کامل درج گردیده ایشان اعلام نمودند:

 "درسه ماهه اول سال 1398 نسبت به سال 1397 روند تامین ، حمل و توزیع کودهای شیمیایی افزایش چشمگیر و درخور قابل توجه داشته که این موفقیت مدیون تلاشهای شبانه روزی همکاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی میباشد."

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید