بازدید و پایش روند تخلیه محموله کودهای رسیده ازمبادی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اردبیل، آقای راهب مسافر مدیرشرکت خدمات حمایت کشاورزی استان اردبیل  به همراه مسئول حراست  طی روز جاری به منظور بازدید و پایش روند تخلیه محموله  کودهای رسیده ازمبادی خصوصاً کودهای فله (بصورت جانبو) وکنترل نحوه توزین ، کیسه گیری وپارت چینی آن ازمجتمع انبارهای کمی آباد شهرستان اردبیل بازدید و نکات فنی و توصیه های امینی لازمه را به کارکنان مجتمع موصوف یاد آورشدند.  

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید