سفر هیأت محترم دولت به استان خراسان شمالی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی

هیأت محترم دولت به ریاست دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور و مهندس محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی و همچنین اعضای همراه روز یکشنبه تاریخ 23/4/98 به استان خراسان شمالی سفر خواهند نمود. در این سفر پروژه های مختلف بخش کشاورزی استان مورد بازدید قرار خواهد گرفت و همچنین طرحهای مرتبط با توسعه و پیشرفت استان در بخش های مختلف کشاورزی و آغاز عملیات اجرایی برخی از پروژه ها ، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید