بازرسی و ساماندهی کارگزاران تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

 

حضور نماینده شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس در خصوص ساماندهی و بازرسی از کارگزاران منطقه قیرکارزین و تأکید بر رعایت کامل دستورالعمل های ابلاغی از سوی ستاد مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی توسط کارگزاران تحت پوشش ضمن بررسی وضعیت توزیع و موجودی کودها هم اکنون در حال انجام می باشد  .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید