برگزاری نشست اداری و مالی در استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از برگزاری نشست هماهنگی امور اداری و مالی در این استان خبر داد

مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت: در این جلسه با حضور معاون اداری، مالی و بازرگانی، رئیس اداره مالی و اداری ، مسئول امور مالی و عامل ذیحساب و هم چنین مسئول امور اداری  در اتاق کار مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران برگزار شد، پیرامون موضوعاتی همچون حضور و غیاب، ماموریت ماهانه کارکنان، نظارت بر ورود و خروج کارکنان و دیگر موضوعات مالی و اداری بحث و تبادل نظر و تصمیمات مقتضی در این رابطه اتخاذ شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید