خدمات حمایتی کشاورزی تاثیرگزار در توسعه کشاورزی مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از اثرگذاری و تاثیر ملموس شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در رشد و توسعه بخش کشاورزی مازندران به عنوان نگین کشاورزی ایران خبرداد

مجید سلطانی با اعلام این خبرگفت: در حال حاضر بخش کشاورزی مازندران در تولید 14 محصول کشاورزی دارای رتبه نخست در سطح کشور می باشد و به عنوان یکی از استانهای قطب در کشور مطرح می باشد که بدون شک شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با تامین و توزیع به موقع نهاده های کشاورزی بخصوص تامین و توزیع سالانه بیش از 110 هزار تن انواع کودهای پرمصرف کشاورزی نقش تاثیرگزاری را در رشد و توسعه بخش کشاورزی بخصوص در زمینه محصولات زراعی و باغی ایفا کرده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید