اولویت پرداخت کارمزد کارگزاران در مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از در اولویت قرار گرفتن پرداخت کارمزد توزیع کود به کارگزاران تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در استان مازندران خبرداد

مجید سلطانی با اعلام این خبرگفت: با توجه به کثرت پرداخت ها با موضوعات مختلف مقرر گردید پرداخت کارمزد به کارگزاران با توجه به اهمیت کار کارگزاران در تامین و توزیع به موقع نهاده های کشاورزی در اولویت امور مالی استان قرار گیرد تا از این طریق نقدینگی لازم برای خریدهای مختلف در طول فصول سال برای کارگزاران مهیا گردد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید