آموزشی تغذیه و مبارزه با آفات برنج در مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع مدیریت آب ، تغذیه و مبارزه با آفت ساقه خوار برنج در شهرستان فریدونکنار استان مازندران خبر داد

مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت: دراین کارگاه آموزشی میدانی که با حضور جمع کثیری از کشاورزان برنجکار منطقه و با همکاری انجمن برنج ایران و موسسه تحقیقات برنج کشور برگزار شد تعدادی از کارگزاران تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در آن حضور داشتند و از مزایای آموزشی این دوره در راستای افزایش مهارت و دانش فنی خود بهره مند گشتند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید