ساماندهی کارگزاران در شهرستان تنکابن مازندران

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از ساماندهی کارگزاران تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در شهرستان تنکابن این استان خبرداد

مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت: ساماندهی کارگزاران بخش خصوص تعاونی در شهرستان تنکابن با هدف نظارت و کنترل کارگزاران تحت پوشش در تامین و توزیع به موقع نهاده های کشاورزی و هشدار لازم به کارگزاران ضعیف و غیرفعال و همچنین ابلاغ دستورالعمل اجرایی مصوب به کارگزاران جهت اجرای دقیق آنها از سوی کارگزاران تحت پوشش انجام گرفت

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید