راه اندازی اتاق کارگزاران در استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران از راه اندازی اتاق ویژه کارگزاران تامین و توزیع نهاده های کشاورزی تحت پوشش برای نخستین بار خبر داد

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران از راه اندازی اتاق ویژه کارگزاران تامین و توزیع نهاده های کشاورزی تحت پوشش برای نخستین بار خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران علی محسنی با اعلام این خبر گفت : در راستای اجرایی نمودن کامل اهداف باشگاه مشتریان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در استان مازندران و برقراری ارتباط عمیق و گسترده با کارگزاران به عنوان اولین سطح از مخاطبان اصلی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بعد از نشست های متعدد با کارگزاران و انتخاب نماینده کارگزاران استان، در اولین گام نسبت به راه اندازی اتاق کارگزاران در شرکت خدمات حمایتی مازندران اقدام شد. وی هدف از راه اندازی این اتاق را تسریع در برقراری ارتباط گسترده با کارگزاران، انتقال نقطه نظرات کارگزاران در زمینه بهبود امور به ستاد مرکزی شرکت، و ایجاد فضای همدلی و همزبانی بین شرکت و کارگزاران تحت پوشش اعلام و اظهار امیدواری کرد با راه اندازی اتاق کارگزاران تمامی 240کارگزار تحت پوشش در استان مازندران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی را خانه خود بدانند و در تحقق اهداف شرکت خدمات حمایتی کشاورزی همانگونه که تاکنون ثابت کرده اند یار و یاور ما باشند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید