رئوس برنامه های جاری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،

 

        آقای مهندس علی اکبر ندرلو مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز در جمع همکاران و شورای اداری استان رئوس برنامه های جاری استان البرز را به شرح ذیل تشریح نمود.

  • اعمال نظارت بر قیمت فروش مصوب نهاده های کشاورزی
  • تامین حداکثری نهاده های کشاورزی مورد نیاز استان بر اساس برنامه ابلاغی و سهمیه
  • شناخت از کیفیت، مقدار و توزیع نهاده های غیر یارانه ای توزیعی توسط کارگزاران
  • تدوین الویت بندی توزیع نهاده ها بر اساس تناسب کودی
  • توجه به ویژگی های اقتصادی و اجتماعی کارگزاران و بهره برداران
  • تعیین میزان همسوئی نتایج امور محوله به استان با اهداف اسناد بالا دستی

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید