سیاست های جدید شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،

 

آقای مهندس علی اکبر ندرلو مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از سیاست های جدید کاری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز خبر داد.

ایشان اعلام نمودند: این مدیریت با فاصله گرفتن از شرایط فعلی و حرکت به سوی موقعیتی که مورد رضایت بهره برداران و کشاورزان بخش است، سعی دارد با رفع کاستی ها و دستیابی به ساز و کارهای مطلوب تمرکز خود را بر نحوه توزیع مناسب نهاده های کشاورزی و نظارت عالیه را بر بازار پایش اعمال نماید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید