تعامل با کمیته فنی کود سازمان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،

 

        آقای مهندس علی اکبر ندرلو مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از تعامل سازنده شرکت خدمات حمایتی کشاورزی البرز با کمیته فنی کود استان خبر داد.

       ایشان اعلام نمودند: به منظور مدیریت در توزیع بهینه کودهای کشاورزی در سطح استان تعامل سازنده ای بین شرکت خدمات حمایتی کشاورزی البرز و کارگروه کمیته فنی کود استان برقرار گردیده است. لذا مقرر گردیده نسبت به توزیع کود اوره با وجود چالش های پیش امده در خصوص عدم تحویل از سوی پتروشیمی ها نظارت و مدیریت بیشتر اعمال گردد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید