اخطار به کارگزاران استان البرز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،

 

آقای مهندس علی اکبر ندرلو مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از اخطار به کارگزاران مبنی بر اطلاع رسانی دقیق خبر داد

ایشان اعلام نمودند: به منظور نظارت و پایش بر عملکرد کارگزاران رسمی مقرر گردید کارگزاران استان در پایان هر ماه میزان دقیق خرید و فروش کودهای تفاهمنامه ای و غیر یارانه ای را می بایست به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اطلاع رسانی و اعلام نمایند

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید