افزایش عملکرد فروش کود های کشاورزی در استان البرز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز،

 آقای مهندس علی اکبر ندرلو مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از افزایش عملکرد فروش انواع کودهای کشاورزی در استان البرز خبر داد

ایشان اعلام نمودند: شرکت خدمات حمایتي کشاورزی استان البرز در سال جاری و متناسب با برنامه ابلاغی، افزایش داشته است. به طوری که نسبت به مقایسه سه ماهه اول سال 1397 در حدود 9/7 درصد افزایش و حجم توزیع و فروش انواع کودها از طریق کارگزاری در خرداد ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه در سال 1397 به میزان 48/9 درصد افزایش نشان می دهد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید