واگذاری عاملیت توزیع نهاد های کشاورزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی استان اصفهان، با پیگیری های انجام شده و هماهنگی بعمل آمده با مدیریت توزیع حمل و نگهداری از واگذاری 3 عاملیت  جدید توزیع نهاد ه های کشاورزی  به شرکتهای تعاونی تولید روستایی در استان خبر داد.

این عاملیت ها در شهرستانهای آران و بیدگل و گلپایگان مستقر می باشند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید